Podstawowe narzędzie służące do edycji i profesjonalnego przygotowania skomplikowanych wielostronicowych publikacji. Materiał kursu zawiera zagadnienia związane z przygotowaniem środowiska pracy aby w pełni wykorzystać funkcję jakie oferuje nam program InDesign.
W kursie główny nacisk położono na tworzenie dokumentów, pracę z tekstem, pracę na obiektach graficznych oraz projektowanie publikacji export i wydruk.